Mediation

Arbeidsmediation
Werk is één van de belangrijkste aspecten in ons leven. Een verstoorde arbeidsrelatie kan diep ingrijpen, ook voor de werkgever. Denk onder andere aan verzuim, ontslagvergoedingen en reputatieschade. Het in redelijkheid eens worden is altijd voor alle partijen beter. Zeker veel beter dan het onzekere resultaat van een rechterlijke procedure. Schakel daarom een arbeidsmediator in.
Werk is het cement tussen mensen

Werk is voor mensen belangrijk. Het geeft betekenis aan hun leven en hun zelfbeeld wordt er mede door bepaald. Naast de individuele belangen is er ook een sociale dimensie. Werk en werkomgeving zijn voor velen van ons een tweede thuis. Goede medewerkers horen het belangrijkste kapitaal van een organisatie te zijn, een voorwaarde voor continuïteit en groei ten behoeve van allen die betrokken zijn, waaronder ook collega’s, directie, klanten, afnemers en de ondernemers zelf.

Als relaties in de werksfeer verstoord raken of dreigen te raken, grijpt dat diep in. En als ze blijven smeulen of zelfs escaleren zullen de gevolgen daarvan niet onopgemerkt blijven. Ziekte is in deze situatie niet altijd medisch objectiveerbaar maar kan wel als verlammend worden gevoeld. En niet alleen door de werknemer zelf. Snel verslechterende verhoudingen, verbittering en uiteindelijk hoge ontslagvergoedingen volgen dan onvermijdelijk.

En zo kunnen werkgever en werknemer, die ooit begonnen met een gezamenlijk doel, gezamenlijke plannen en afspraken die samen zijn gemaakt, bouwen aan een ladder waarvan de treden steeds verder uit elkaar gaan liggen. De ruimte die daar tussenin ontstaat, wordt gevuld met feiten, herinneringen en meningen waar ieder zijn of haar gelijk uit haalt en ook goede redenen uit put om gelijk te hebben, waarbij de oorspronkelijke gezamenlijkheid ver te zoeken is.

De keuze voor een arbeidsmediator

Samen een oplossing zoeken en vinden is niet altijd het eerste waar mensen dan naar verlangen. Maar toch: met oog voor elkaars en de eigen belangen kan een vastgelopen communicatie verrassend genoeg worden omgezet in overleg wanneer u kiest voor arbeidsmediation. Soms met nieuwe inzichten en afspraken als gevolg, soms afspraken waarmee de arbeidsrelatie zo beëindigd kan worden dat pijn, teleurstelling en woede worden omgezet in acceptatie, financieel haalbare afspraken en een bij beide kanten passend integer afscheid.

Alle belangrijke aspecten komen aan bod bij arbeidsmediation

Bij arbeidsmediation gaat het soms vooral over verstoringen in de communicatie en de weerslag daarvan op de (werk)relatie. Soms kan een enkel gesprek met een arbeidsmediator al nieuwe inzichten opleveren en de zaken vlot trekken. Bij verscherpte conflicten met extra dimensies wordt door de arbeidsmediator ook aandacht besteed aan de relevante economische/juridische aspecten zoals de relatie met het UWV, de Wet Verbetering Poortwachter, het functioneren van de Arbodienst en re-integratie. Dane HRM werkt samen met specialisten op het vlak van arbeidsjuridische vragen, verzuim en loopbaan.

Arbeidsmediation en lef hebben

Arbeidsmediation is geen plek waar wie dan ook tot ongewilde compromissen wordt gedwongen. Arbeidsmediation is juist een arena waarin partijen vrijwillig en op eigen kracht, desgewenst ondersteund door hun adviseurs, onderhandelen over een resultaat waarmee ze liever naar huis gaan dan met een onzekere uitkomst van een rechterlijke procedure.

Voordelen van Mediation
  1. Behoud van de relatie

Iedereen kent de verhalen van conflicten die tot in een rechtszaal uitgevochten worden. Dit is bij mediation niet nodig.  Het behouden van een goede relatie is een belangrijk argument om mediation in te schakelen. Voor alle partijen is het prettiger om op een fijne en gelijkwaardige manier de samenwerking voort te zetten of in sommige gevallen, afscheid van elkaar te nemen.

2.    Win-win situatie

Bij mediation zoeken partijen naar een win-win oplossing. Beiden partijen hebben het gevoel “gewonnen” te hebben. Hierdoor zijn de oplossingen over het algemeen beter en langer houdbaar dan wanneer een derde de oplossing ‘oplegt’, zoals in een rechtszaak.

3.    Het besparen van tijd

In arbeidskwesties wordt vaak voor mediation gekozen, omdat een traject bij de mediator sneller gaat dan een procedure bij de rechtbank. Bij de mediator duurt een traject doorgaans maximaal zes weken, terwijl een procedure bij de rechtbank maanden kan duren, uiteraard afhankelijk van de eisen van beide partijen.

Een mediator zoekt de gulden middenweg. Daardoor wordt het geen heen en weer strijd zoals in een rechtszaak. Zo wordt het einddoel van het traject veel sneller behaald.

4.    Besparen van geld

Een mediator is een goedkopere manier om het doel te behalen dan het inhuren van een advocaat. Dit komt doordat er voor mediationgesprekken maar één mediator nodig is, terwijl bij rechtszaken twee advocaten nodig zijn. Hierdoor hoeft er maar één rekening door beide partijen betaald worden. Daarnaast is de looptijd van het traject korter en vallen kosten veel lager uit.

5.    Invloed op de uitkomst

Door te kiezen voor mediation hebben jullie meer invloed op de uitkomst van het traject. Dit in tegenstelling tot een gerechtelijke procedure. Hierbij ben je afhankelijk van de uitspraak van de rechter en is er vaak één verliezer.

Neem bijvoorbeeld het opstellen van een vaststellingsovereenkomst. Een mediator helpt de gulden middenweg te vinden tussen de wensen van de werkgever en werknemer. Hierdoor worden in de overeenkomst de belangen van beide partijen behartigd.

6.    Beide partijen zijn oplossingsgericht

Doordat beide partijen vrijwillig deelnemen aan het traject, betekent dit dat beide partijen daadwerkelijk op zoek zijn naar de best mogelijke oplossing. Hierin is altijd een compromis te sluiten of er is een heel andere oplossing mogelijk dan wat er van te voren was bedacht. Dit zorgt voor een positief traject.

7.    Informele sfeer

Mediation heeft een informele sfeer. Gesprekken worden op ‘normaal’ niveau gevoerd; geen juridische taal en geen communicatie via advocaten. Wij houden natuurlijk wel rekening met de wet en regelgeving, maar we kijken voornamelijk naar wat beide partijen met elkaar willen afspreken.

8.    Aandacht voor emoties

Tijdens mediation wordt naast de zakelijke kant ook aandacht besteed aan de emotionele kant van een conflict. Zo wordt gezorgd dat beide partijen achter de besluiten staan en de relatie hersteld kan worden. Hierdoor kunnen beide partijen de sessies met een goed gevoel afsluiten.

De voordelen van mediation zelf ervaren?

Bent u verwikkeld in een arbeidsconflict of voelt u irritatie bij een medewerker? Is het daarbij van belang dat relaties in stand worden gehouden en dat er een oplossing komt voor beide partijen? Schakel ons dan in.

Vraag een vrijblijvend een gesprek aan via ons contactformulier. Wij helpen u graag!

Online Bemiddeling

  • The show ‘can go on’ onder vrijwel alle omstandigheden
  • Geen reistijd
  • Flexibiliteit
  • Snel in te plannen
  • Makkelijk digitaal documenten bekijken en samen aanpassen
  • Minder directe confrontatie
  • Mensen in hun eigen (veilige) omgeving voelen zich vaak vrijer om gevoelens te delen
Maak een vrijblijvende afspraak

info@danehrm.nl