Algemene voorwaarden

1.WERVING & SELECTIE

1.1 Totstandkoming bemiddelingsopdracht:

In overleg met een consultant van Dane HRM kan de opdrachtgever bepalen of hij Dane HRM wil inschakelen voor het vinden van personeel. Het vinden van personeel gaat bij de meeste opdrachten op basis van no cure no pay. Bij afwijkende opdrachten kunnen er opstartkosten in rekening worden gebracht. Op het moment dat de opdrachtgever bij de consultant van Dane HRM aangeeft dat hij de voorgestelde kandidaat in dienst wil nemen, wordt de vooraf afgesproken werving en selectie fee in rekening gebracht.

1.2 Werving en Selectie fee:

In rekening wordt gebracht het afgesproken percentage% van het fulltime bruto jaarsalaris. Op het moment dat een kandidaat 24 uur per week werkt, bedraagt de werving & selectie fee x% over zijn/haar fulltime jaarsalaris in plaats van zijn/haar parttime jaarsalaris. In het bruto jaarsalaris wordt een 13e maand meegenomen. Heeft de opdrachtgever geen 13e maand in zijn arbeidsvoorwaardenpakket dan neemt Dane HRM deze ook niet mee in het bruto jaarsalaris.

1.3 Facturering:

De factuur voor de werving & selectie fee wordt twee weken voor de startdatum van de betreffende kandidaat, verstuurd. De factuur moet binnen 7 werkdagen en tenminste 1 dag voor de startdatum betaald zijn.

1.4 Garantieregeling:

Mocht de kandidaat om welke reden dan ook tijdens zijn/haar proeftijd niet bevallen dan kan de opdrachtgever het dienstverband met deze kandidaat beëindigen en treedt voor Dane HRM de garantieregeling in werking. De garantieregeling treedt ook in werking als de kandidaat zelf in zijn/haar proeftijd de betreffende dienstbetrekking opzegt. Proeftijd: 1 maand vanaf de startdatum. De garantieregeling houdt in dat Dane HRM zich geheel kosteloos verplicht om een nieuwe kandidaat te vinden. Mocht dit Dane HRM niet binnen drie maanden lukken dan betaalt Dane HRM de helft van de reeds betaalde werving & selectie fee terug aan de opdrachtgever. De garantie geldt alleen indien de totale factuur voldaan is.

1.5 Boeteclausule:

Alle door Dane HRM voorgestelde kandidaten kunnen niet zonder tussenkomst van Dane HRM in diensttreden bij de opdrachtgever. Op het moment dat een opdrachtgever van Dane HRM een door Dane HRM voorgestelde kandidaat in dienst neemt of op een andere manier een samenwerking aangaat, wordt hier automatisch een werving & selectie fee voor in rekening gebracht. Opdrachtgever en kandidaat kunnen gedurende 12 maanden niet zonder tussenkomst van Dane HRM een arbeidsrelatie met elkaar aangaan. Deze 12 maanden gaan in vanaf het moment dat de kandidaat voor het eerst schriftelijk wordt voorgesteld bij de opdrachtgever.

1.6 Aansprakelijkheid

Dane HRM en haar medewerkers zijn niet aansprakelijk voor de eventuele schade als gevolg van het niet, niet volledig of niet deugdelijk uitvoeren van opdrachten of verstrekken van adviezen, tenzij de schade het gevolg is van opzet of grove schuld aan de zijde van Dane HRM. In dat geval is de aansprakelijkheid van Dane HRM in ieder geval beperkt tot maximaal het bedrag dat voor de uitvoering van de opdracht in rekening is gebracht over de periode, beperkt tot de laatste zes maanden.