Onbetaalbare schat voor je team!
Écht meer van alles..

Gratis HR Scan

Vastlegging jaarlijkse Waarderingsgesprekken

Korting uurtarief bij meerwerk
Scherp uurtarief juridisch advies

2 x per jaar bezoek op locatie
Kennismakingsgesprek met alle medewerkers
2 x per jaar ondersteuning bij Waarderingsgesprekken

Preventieve Verzuimgesprekken
3 uur per maand telefonische ondersteuning HR vragen

€ 47,95 per medewerker, per maand

BESTELLEN NATUURLIJK 😉